PISA - 2018


У 2018 році Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів - PISA.

Програма має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов'язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів. 

Наказ № 156 Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 у ЗНЗ Лозівського району

Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) - міжнародне дослідження, координоване ОЕСР.

Його метою є отримання порівнюваних даних про рівень знань і вміння їх застосовувати на практиці учнів, віком 15 років, з метою підвищення якості викладання і організації систем освіти. У 2018 році участь у дослідженні вперше має взяти Україна

Цілі і завдання дослідження

Програма PISA була заснована 1997 року. PISA оцінює навички і знання, важливі з точки зору проблем, перед якими 15-річні постануть в їхньому дорослому житті. Відправною точкою є поняття «грамотності» (literacy), що стосується «здатності застосовувати знання та навички, аналізувати, аргументувати і ефективно комунікувати в процесі вирішення та інтерпретації проблем у різних ситуаціях» Дослідницькі інструменти спрямовані на вивчення вміння практичного використання знань і навичок з різних галузей. Дослідження відсилає до ідеї «безперервного навчання» - мотивації і умов, що сприяють самостійності в здобутті нових знань. Тому зміст завдань багато в чому корениться в повсякденних ситуаціях. PISA тести досить відрізняються від типової шкільної роботи, пов'язаної з конкретними навчальними програмами.

У дослідженні PISA виділяє три основних напрямки:

  • читання і інтерпретацію (англ. reading literacy),
  • математики (англ. mathematical literacy) і
  • знання в галузі природничих наук (англ. scientific literacy).

Опитування проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 р. У кожному наступному дослідженні наголос робиться на вивченні однієї галузі.

Приклади завдань